Bemutatkozás

Iskolánk neve Szabolcsi Bence Zeneiskola. Zeneiskolánk tanári kara az alsó fokú zeneoktatás elsődleges feladatának tartja a zene megismertetését, megszerettetését, a tanuló- ifjúság mind szélesebb köréhez való eljuttatását. Ezért nagy gondot fordítunk minden növendékünk tanítására. Aki pedig különleges zenei adottságokkal és tehetséggel rendelkezik, annak megteremtjük a továbbtanulás lehetőségét.

Fontosnak tartjuk a folyamatos kamarazenélést. Ezt már egészen kicsi korban elkezdjük a gyerekekkel, hogy megszokják az egymásra figyelést, az alkalmazkodást, és így, ebben a formában a sok megmaradó továbbképzősünk is időről időre rábírható a színpadi szereplésre. Ez a fajta muzsikálás az egyéni órákon elsajátítható tudásanyag mellett másfajta képességek kifejlődését segíti, és minden résztvevő számára örömforrást is jelent. Ily módon is igyekszünk hozzájárulni a zenei műveltség terjesztéséhez.

Tantestületünk alapvető értékmérőnek tekinti az iskola megtartó erejét, hiszen ez a zenei nevelés sikerességének egyik mutatója. Az elmúlt évtizedek alatt tanított magas osztályos növendékek száma jelzi, hogy értünk el eredményeket ezen a területen is.

Tanári karunk összetételében magas szakmai és emberi kvalitásokra törekszünk. A szakmaiság minőségét jelzi, hogy többen közülük a pedagógusi feladatok mellett aktív muzsikusként is működnek, a közelmúltban szaktanácsadói és szakértői munkát végeztek és végeznek, felsőfokú tanintézetek felkért gyakorlat-vezető tanárai, kottakiadói és közreadói tevékenységet folytatnak.

Kihelyezett tagozatokat működtetünk a kerület négy iskolájában

Váci utcai Ének-Zenei Általános Iskola ,

Szent István Általános Iskola ,

Hild József Általános Iskola ,

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium

ahol elsősorban az odajáró kezdő növendékeket tanítjuk. Sajnos e helyeken  tanítási feltételeink nem olyan jók, mint központi épületünkben, de a belvárosi közlekedési veszélyek miatt kénytelenek vagyunk továbbra is fenntartani ezt a gyakorlatot.

Oktatási körülményeink fontos meghatározója az eszközellátottság. A zongorák, pianínók száma megfelelő iskolánkban, állapotuk már nem annyira. Más hangszerekből (hegedű, gordonka, fúvósok) viszonylag kielégítő iskolai készlettel rendelkezünk, ezek kölcsönzésével tudjuk biztosítani a zenetanulás lehetőségét a kevésbé tehetős családok gyermekei számára. Műszaki felszereltségünk az átlagosnál jobb, de még néhány eszköz beszerzése szükséges ahhoz, hogy elérjük a törvényben előírt szintet.

Hagyományaink őrzését és méltó folytatását továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük. Igyekszünk olyan tanári közösséget kialakítani, amely a klasszikus pedagógusi hivatás kritériumai szerint akar és képes is dolgozni.

A meglévő tanszakok bővítése vagy újak indítása szakmai és financiális kérdés is. A felmerülő igények és az adódó lehetőségek szerint próbáljuk reálisan tervezni jövőnket. Konkrét elképzeléseink: az oboa és a nagybőgő oktatás majdani beindítása, az órarendi kamarazene-tanítás széleskörű bevezetése, régi zenei tanszakok indítása, esetleges nyitás a népzene felé.

Hangszerállományunk állandó fejlesztésre és javításra szorul. Ennek fedezetére új és új forrásokat kell felkutatnunk, hogy a mennyiségi állomány olyan minőséget is képviseljen, amely nem akadályozza, hanem segíti a tanárok és növendékek munkáját.

Hozzászólások lezárva.